Privacybeleid

Hotel ‘t Kruisselt respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Als u onze website bezoekt…

U kunt onze website bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn situaties waarbij wij wel informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw boeking te verwerken. Desgewenst informeren wij u over onze nieuwste en aantrekkelijkste aanbiedingen via onze e-mail service.

Wanneer slaan we uw gegevens op?

Hotel ’t Kruisselt slaat de benodigde persoonlijke gegevens op wanneer u:

  • Een reservering maakt in ons hotel
  • Op andere wijze een product of dienst van ons afneemt
  • Informatie aanvraagt (o.a. folders, brochures, magazines, offertes en nieuwsbrieven)

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Hotel ‘t Kruisselt stelt uw gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

  • als Hotel ‘t Kruisselt hier wettelijk toe verplicht wordt;
  • als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Hotel ’t Kruisselt-diensten of om de rechten van Hotel ’t Kruisselt zelf te beschermen.

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden, de voornaamste is het verwerken van uw hotelreservering. Hiervoor gebruiken wij de van u ontvangen gegevens. We gebruiken echter ook gegevens die door onszelf verzameld zijn. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden op onze website. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld de gegevens van eerdere paginabezoeken, uw IP-adres en surf- en boekgedrag bewaard in cookies. Gegevens zoals IP-adres en surf gedrag bewaren wij 26 maanden. Uw naam en adresgegevens 10 jaren. Wanneer wij na 10 jaar niets meer van u hebben vernomen verwijderen we al uw gegevens. Op uw verzoek verwijderen wij eerder uw gegevens, wel met de wettelijke termijn van 7 jaren inachtneming.

Uw persoonlijke gegevens worden nooit gebruikt om u andere prijzen te tonen dan aan andere personen. Al onze bezoekers zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Uw gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.

Hoe gaat Hotel ‘t Kruisselt om met de gegevens van mijn verblijf?

Als u een verblijf via onze site boekt, worden deze gegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw eventueel aanvullende wensen.

Hoe gaat Hotel ‘t Kruisselt om met veiligheid en kwaliteit?

We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens zullen voldoen.

Wij verzamelen en registreren uw gegevens zodat wij u een optimale service kunnen bieden en uw boeking zo goed mogelijk kunnen verwerken. Desgewenst informeren wij u over onze nieuwste en aantrekkelijkste aanbiedingen via onze e-mail service. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden. De gegevens die u doorgeeft bij het boeken van een reis, of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden secuur bewaard in onze database. Indien u zich wenst af te melden van onze e-mail service, kunt u dat gemakkelijk doen vanuit de nieuwsbrief.

Wijzigingen

Hotel ‘t Kruisselt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Hotel ‘t Kruisselt.